АДВОКАТСКА КАНТОРА - гр. Троян

Дончо Чонов
Апостол Чонов


адвокат Дончо Чонов

Завършил висше юридическо образование в Университета на гр. Ростов на Дон, Русия.

Член на Адвокатска колегия – Ловеч.

Практикува като адвокат от 1982 год., с 29 години стаж като адвокат.

Член на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия – Ловеч.

С богат професионален опит в областта на гражданското, наказателното и административното право. Специализирал се в решаването на правни казуси, свързани с недвижими имоти.

Владее руски език.

адвокат Апостол Чонов

Завършил висше юридическо образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски” – гр. София.

Придобил юридическа правоспособност месец ноември, 2010 год.

Член на Адвокатска колегия – Ловеч. Вписан като младши адвокат от месец август, 2011 год.

Владее френски език, английски език.


Съдържанието на настоящия сайт е изцяло съобразено с разпоредбите на Закона за адвокатурата и правилата, установени от Етичния кодекс на адвоката.