АДВОКАТСКА КАНТОРА - гр. Троян

Дончо Чонов
Апостол Чонов


За контакти:

гр. Троян, област Ловеч,
ул. „Христо Ботев” № 194а
п.к. 5600
e-mail: chonov.chonov@gmail.com
телефон: 0670/63583
0886/ 73 76 59 – адвокат Апостол Чонов

Съдържанието на настоящия сайт е изцяло съобразено с разпоредбите на Закона за адвокатурата и правилата, установени от Етичния кодекс на адвоката.